Tin mới: Chuẩn bị hỗ trợ kiểm tra đạo văn  turnitin

Nội dung trên website này là hoàn toàn miễn phí. Các bạn hoàn hoàn có thể copy- paste. Tuy nhiên để tránh sự lười biếng và khuyến khích sáng tạo nội dung cũng như việc phải tự làm bài khi viết luận văn, chúng tôi không cung cấp các  hình ảnh, bảng, biểu đồ tại trang web này

Để xem được các nội dung đầy đủ các bạn có thể chuyển đến trang Luận văn tham khảoHỗ Trợ Nghiên Cứu cung cấp. Tuy nhiên ở đây bạn không thể copy được nội dung các bài viết


Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng mua trực tuyến hàng tiêu dùng trên thiết bị di động tại TPHCM- chương 2- Cơ sở lý thuyết- phần 2

2.2. Lí thuyết về lòng trung thành

2.2.1. Định nghĩa về lòng trung thành của khách hàng

Đã có rất nhiều cách để định nghĩa và đo lường sự trung thành của khách hàng. Lòng trung thành có thể được thể hiện bằng nhiều cách tùy thuộc vào sản phẩm/dịch vụ và các tình huống, chẳng hạn như việc duy trì khách hàng, tiếp tục mua hàng và đóng góp tài chính/phi tài chính.Oliver (1999) xác định lòng trung thành của khách hàng là “một cam kết sâu để mua lại hoặc tái bảo trợ một sản phẩm/dịch vụ ưu tiên nhất quán trong tương lai, do đó gây ra các hành vi mua lặp lại của cùng một thương hiệu hay bộ thương hiệu, bất chấp những ảnh hưởng của bối cảnh hoặc những nỗ lực tiếp thị”. Oliver cho rằng có hai khía cạnh khác nhau của lòng trung thành, cụ thể là hành vi và thái độ. Hành vi trung thành bao gồm hành động mua hàng lặp đi lặp lại của các thương hiệu/sản phẩm, trong khi thái độ trung thành bao gồm một mức độ cam kết về một số giá trị duy nhất liên kết với thương hiệu (Chaudhuri và Holbrook, 2001).

Theo Reihched (2003), lòng trung thành của khách hàng như một chiến lược để các nhà cung cấp và khách hàng hưởng lợi. Với lòng trung thành của khách hàng, các nhà cung cấp dịch vụ có thể sẽ đạt được mức lợi nhuận tối đa bởi vì các khách hàng trung thành sẽ thường xuyên mua hàng và chi tiêu nhiều hơn các sản phẩm và dịch vụ mới, giới thiệu các sản phẩm hoặc dịch vụ cho người khác và đưa ra các góp ý chân thành cho các nhà cung cấp dịch vụ. Ngược lại khách hàng cũng nhận được các ưu đãi như các chương trình giảm giá, chiết khấu hoặc được ưu tiên trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ.

Dựa trên các nghiên cứu trước về lòng trung thành trong môi trường trực tuyến, Lee và Wong (2016) đã định nghĩa lòng trung thành của khách hàng trong ngữ cảnh TMDĐ được xác định là thái độ tích cực của khách hàng đối với các nhà cung cấp dịch vụ TMDĐ, dẫn đến các cam kết mua lại cũng như giới thiệu cho người khác về sản phẩm/dịch vụ của nhà cung cấp. Và do có sự khác nhau giữa TMDĐ và TMĐT như đã đề cập ở mục trước nên các nhân tố tác động và mức độ tác động riêng lẻ của từng nhân tố tới lòng trung thành của các khách hàng khi mua trực tuyến trên thiết bị di động sẽ khác với khi khách hàng mua trực tuyến trên máy tính để bàn hay máy tính xách tay. Vì định nghĩa của hai tác giả Lee và Wong được áp dụng trong ngữ cảnh TMDĐ và phù hợp với hướng nghiên cứu của luận văn nên tác giả quyết định sử dụng định nghĩa này trong luận văn của mình.

2.2.2. Các mô hình lý thuyết liên quan đến đề tài nghiên cứu

Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu và tiến hành một số nghiên cứu về lĩnh vực TMDĐ. Tuy nhiên, ngoài các nghiên cứu về sự chấp thuận TMDĐ thì các nghiên cứu về những nhân tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng khi mua trực tuyến trên thiết bị di động vẫn còn rất hạn chế, trong khi lòng trung thành của khách hàng đóng vai trò quan trọng vì nó sẽ tác động mạnh đến lợi nhuận và sự tăng trưởng dài hạn của một doanh nghiệp. Trong số ít các nghiên cứu về lòng trung thành thì có thể kể đến nghiên cứu của Lee và Wong, nghiên cứu đã thành công trong việc kết hợp mô hình chất lượng dịch vụ điện tử E-S-QUAL và mô hình chất lượng mối quan hệ để tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng khi mua hàng trên thiết bị di động.

Xem thêm: Dịch vụ SPSS

2.2.2.1. Mô hình các nhân tố quyết định lòng trung thành của Weng Onn Lee và

Lai Soon Wong (2016) Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thực hiện nghiên cứu nhằm xem xét các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng TMDĐ tại Malaysia bằng cách kết hợp mô hình chất lượng dịch vụ điện tử E-S-QUAL và mô hình chất lượng mối quan hệ trong bối cảnh TMDĐ. Cụ thể, mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ điện tử bao gồm sự hiệu quả, sự sẵn có của hệ thống, sự thực hiện, sự riêng tư, và các khía cạnh của chất lượng mối quan hệ như sự thỏa mãn, sự tin tưởng và sự gắn kết với lòng trung thành của khách hàng trong bối cảnh TMDĐ.

Sau quá trình thực hiện nghiên cứu định lượng, các kết quả của nghiên cứu ở hình 2.1 cho thấy sự thỏa mãn, sự tin tưởng và sự gắn kết có tác động đáng kể tới lòng trung thành. Kết quả phù hợp với các nghiên cứu khác về TMDĐ khi cho rằng lòng trung thành của khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp ảnh hưởng bởi sự thỏa mãn. Bên cạnh đó, các nhân tố sự hiệu quả, sự sẵn có của hệ thống, sự thực hiện, sự riêng tư tác động trực tiếp tới sự thỏa mãn của khách hàng. Và thông qua sự thỏa mãn gián tiếp tác động đến lòng trung thành của khách hàng. Trong đó, sự hiệu quả có ảnh hưởng mạnh nhất đến sự thỏa mãn so với các nhân tố khác thuộc chất lượng dịch vụ.

Tuy nghiên cứu đã đạt được một số thành công nhất định, hai tác giả Lee và Wong thừa nhận vẫn còn có một số hạn chế trong nghiên cứu. Nghiên cứu đã được tiến hành tại Malaysia, các kết quả có thể không được tổng quát vì mỗi quốc gia có sẽ có các đặc điểm về TMDĐ khác nhau. Nên các nhà nghiên cứu có thể cần phải thực hiện thêm nhiều khảo sát tại các quốc gia khác để tăng cường độ tin cậy và khái quát hóa cho nghiên cứu.

Do nghiên cứu đã đi sâu vào tìm hiểu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ với lòng trung thành của khách hàng khi mua trực tuyến trên thiết bị di động. Và mô hình nghiên cứu phù hợp với định hướng nghiên cứu của tác giả về một nhân tố riêng biệt, cụ thể là chất lượng dịch vụ, theo như gợi ý của nhà nghiên cứu Trần Anh Tú (2014). Vì vậy tác giả quyết định kế thừa mô hình của nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, thang đo chất lượng dịch vụ được sử dụng trong mô hình nghiên cứu của 

Lee và Wong là thang đo chất lượng dịch vụ điện tử E-S-QUAL (thang đo E-S-QUAL) được phát triển bởi Parasuraman và cộng sự (2005). Thang đo E-S-QUAL được thiết kế để đo lường chất lượng dịch vụ trong bối cảnh TMĐT, và đối tượng mà thang đo nhắm tới là cảm nhận của người dùng về chất lượng dịch vụ được cung cấp trên các thiết bị điện tử như máy để bàn, laptop. Tuy thang đo E-S-QUAL có thể áp dụng để đo lường cảm nhận của người dùng về chất lượng dịch vụ khi sử dụng dịch vụ trên thiết bị di động nhưng do thang đo không chỉ xem xét về mặt dịch vụ của doanh nghiệp mà còn xem xét các ảnh hưởng của công nghệ lên chất lượng dịch vụ (Huang và cộng sự, 2015). Và trong bối cảnh TMDĐ, các công nghệ đã thay đổi khá nhiều, dẫn đến sự thay đổi trong các nhân tố cấu thành chất lượng dịch vụ. Vì vậy, các doanh nghiệp cần có một thang đo khác được thiết kế riêng để đo lường chất lượng dịch vụ trong bối cảnh TMDĐ nhằm đánh giá chính xác nhất về cảm nhận của người dùng đối với chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp. Và dựa trên nhu cầu đó, tác giả đã tiến hàng điểu chỉnh mô hình của Lee và Wong, thay thế mô hình thang đo chất lượng dịch vụ điện tử E-S-QUAL bằng mô hình thang đo chất lượng dịch di động M-S-QUAL của Huang và cộng sự (2015).

2.2.2.2. Mô hình thang đo chất lượng dịch vụ di động của Eugenia Y. Huang, Sheng-Wei Lin, Ya-Chu 


bất kỳ thị trường nào, bước đầu tiên để phục vụ khách hàng là cung cấp dịch vụ chất lượng tốt và phù hợp. Chất lượng dịch vụ rất quan trọng đối với sự thành công lâu dài của công ty, và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng là điều cần thiết để đạt được lợi thế cạnh tranh (Caro và Garcia, 2007). Các nhà cung cấp dịch vụ trên thiết bị di động nếu muốn mang đến dịch vụ có chất lượng tốt cho người tiêu dùng phải hiểu được cách người tiêu dùng nhận thức và đánh giá về chất lượng dịch vụ của mình, và để có được sự hiểu biết như vậy đòi hỏi phải có phương tiện để đo lường chất lượng dịch vụ. Vì vậy, việc đo lường chất lượng dịch vụ trong bối cảnh TMDĐ

là cần thiết đối với các nhà cung cấp dịch vụ trên thiết bị di động và sự phát triển của TMDĐ. Nên Huang và cộng sự đã tiến hành xây dựng công cụ đo lường chất lượng dịch vụ di động và xác định công cụ tập trung vào việc đo lường dịch vụ di động hỗ trợ người dùng mua hàng bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trên các nền tảng di động chứ không phải là dịch vụ di động của các nhà khai thác hạ tầng viễn thông. Huang và cộng sự phân chia hàng hóa thành hai loại là hàng hóa vật chất và hàng hóa ảo và giữa hai loại hàng hóa này có một số sự khác biệt trong các nhân tố đo lường chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế tại thị trường Việt Nam (Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, 2016), hàng hóa vật chất vẫn chiếm tỉ trọng cao hơn 90% trong tổng số lượng sản phẩm được mua trực tuyến bởi người tiêu dùng nên luận văn này sẽ tập trung đề cập chi tiết nội dung nghiên cứu về việc đo lường chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp hàng hoá vật chất trên thiết bị di động.

Mô hình thang đo chất lượng dịch vụ trong bối cảnh TMDĐ được xây dựng dựa trên quy trình nghiên cứu được soạn thảo bởi Hinkin (1998), cung cấp một tổng quan toàn diện về các bước chính trong phát triển thang đo cho nghiên cứu khảo sát. Chi tiết về các bước trong quy trình được trình bày ở phụ lục 1. Mô hình đề xuất ban đầu bao gồm 9 nhân tố đã được xây dựng bằng phương pháp diễn dịch. Một số biến quan sát của mô hình được đề xuất đã bị loại ra khỏi mô hình thang đo do không phù hợp với dữ liệu khảo sát thực tế sau khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá và phân tích nhân tố khẳng định. Sau khi loại bỏ các biến quan sát và nhân tố không phù hợp từ mô hình ban đầu, quy trình xây dựng thang đo đã cho ra đời một thang đo mới bao gồm 15 biến quan sát thuộc 4 nhân tố để đánh giá chất lượng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ di động được đặt tên là M-S-QUAL.


Mô hình thang đo chất lượng dịch vụ di động M-S-QUAL (mô hình M-S-QUAL) được thể hiện ở hình 2.2 và bao gồm các nhân tố “sự thực hiện”, “sự hiệu quả”, “liên lạc”, “khả năng đáp ứng”. Và sự phù hợp giữa mô hình chính thức được đề xuất với các tập dữ liệu khảo sát khác nhau cũng đã được kiểm định. Mô hình thang đo chính thức đã loại bỏ nhiều nhân tố khác nhau trong quá trình xây dựng thang đo. Các nhân tố bị loại bỏ như “nội dung”, “bồi thường”, “bảo mật”, “thanh toán” từng là các tiêu chí quan trọng được sử dụng để đánh giá về chất lượng dịch vụ của các nhà bán lẻ trực tuyến. Nhưng trong bối cảnh TMDĐ, sự thay đổi về công nghệ đã kéo theo những thay đổi về nhu cầu và cảm nhận của người tiêu dùng về chất lượng dịch vụ, các tiêu chí cần thiết và mức độ quan trọng của mỗi tiêu chí đã thay đổi để phù hợp với thị trường TMDĐ.
 

Tuy có nhiều công cụ như SERVQUAL và E-S-QUAL để đo lường chất lượng dịch vụ nói chung, đến nay chưa có công cụ được thiết kế riêng biệt để đo chất lượng dịch vụ trong bối cảnh TMDĐ. Huang và cộng sự đã thành công trong việc kế thừa từ các thang đo trước đây và nghiên cứu xây dựng thành công mô hình M-S-QUAL để đo lường chất lượng dịch vụ trong bối cảnh TMDĐ. Mô hình đã chứng tỏ được sự ổn định, phù hợp khi được kiểm định với nhiều bộ dữ liệu khác nhau. Và các nhân tố thuộc mô hình đã được chứng minh là có tác động tới sự thỏa mãn và lòng trung thành của khách hàng trong bối cạnh TMDĐ (Omar và Oozeerally, 2017). Vì vậy tác giả quyết định kế thừa và sử dụng mô hình M-S-QUAL trong nghiên cứu của mình.

2.2.2.3. Các nghiên cứu khác


Nghiên cứu của tác giả kế thừa từ hai nghiên cứu chính đã được liệt kê trong mục 2.2.2.1 và 2.2.2.2. Tuy nhiên, các nghiên cứu liên quan khác cũng góp phần tăng cường sự hiểu biết của tác giả về TMDĐ và giúp tác giả củng cố các giả thuyết của mình. Tác giả tóm tắt các kế thừa của mình trong các nghiên cứu khác như sau:

- Nghiên cứu của Trần Anh Tú (2014) về các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của người mua hàng trực tuyến tại TP.HCM: Nghiên cứu của Trần Anh Tú đã

gợi ý cho tác giả tìm hiểu, nghiên cứu kĩ hơn về mối quan hệ của nhân tố chất lượng dịch vụ với lòng trung thành vì chất lượng dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong các chiến lược dài hạn và việc cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng là điều cần thiết để đạt được lợi thế cạnh tranh.

- Nghiên cứu của Choi và cộng sự (2008) về các nhân tố làm thỏa mãn khách hàng của thương mại di động tại Hàn Quốc: Nghiên cứu của nhóm đã nêu ra được tác động tích cực của sự thỏa mãn tới lòng trung thành của khách hàng mua trực tuyến trên thiết bị di động, qua đó đã củng cố hướng nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự thỏa mãn và lòng trung thành của tác giả trong bối cảnh TMDĐ. Ngoài ra, tác giả đã tham

khảo và học hỏi cách áp dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) vào việc mô tả mối quan hệ phức tạp giữa các nhân tố và kiểm định các giả thuyết trong nghiên cứu của mình.


- Nghiên cứu của Deepika và Karpagam (2016) về những tiền đề của sự thỏa mãn, sự tin tưởng và lòng trung thành của người sử dụng đối với ứng dụng mua trực tuyến

trên điện thoại thông minh: Tác giả nghiên cứu về các nhân tố tác động tới lòng trung thành của khách hàng khi sử dụng ứng dụng mua hàng trên thiết bị di động. Đa số các nghiên cứu trước đây đều tập trung khảo sát người mua hàng thông qua các trang web bán hàng trên thiết bị di động. Vì vậy nghiên cứu của nhóm đã giúp tác giả mở rộng phạm vi khảo sát, bao gồm cả các khách hàng mua trực tuyến thông qua ứng dụng trên thiết bị di động.

- Nghiên cứu của Lin (2012) về ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đa kênh đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng thiết bị di động trong bối cảnh bán lẻ trực tuyến

và di động: Thông qua nghiên cứu, Hsin-Hui Lin kiến nghị các nhà quản lí cần phát triển tốt chất lượng dịch vụ ở cả hai kênh TMĐT và TMDĐ vì sự tích hợp đa kênh giúp gia tăng tác động của chất lượng dịch vụ đến lòng trung thành của khách hàng. Tác giả đã thừa kế linh hoạt các kiến nghị của Hsin-Hui Lin để áp dụng vào môi trường thực tiễn tại Việt Nam từ đó đề xuất các giải pháp hàm ý về việc phát triển dịch vụ đa kênh giúp các doanh nghiệp cải thiện cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.

mục 2.2, tác giả đã tiến hành trình bày lý thuyết về lòng trung thành của khách hàng khi mua trực tuyến trong bối cảnh TMDĐ và các mô hình lý thuyết liên quan

đến đề tài. Mô hình nghiên cứu trong đề tài được xây dựng trên cơ sở kế thừa từ nghiên cứu của Lee và Wong (2016) với sự điều chỉnh bằng cách thay thế mô hình thang đo chất lượng dịch vụ điện tử E-S-QUAL bằng mô hình thang đo chất lượng dịch vụ di động M-S-QUAL của Huang và cộng sự (2015). Bên cạnh đó, các nghiên cứu khác cũng góp phần củng cố kiến thức và mô hình nghiên cứu của tác giả như đã trình bày.

Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu

Email: dichvuspss@hotronghiencuu.com / phantichso247@gmail.com
Phone 24/7: 086 978 6862 (Mr Hùng)
Viết luận văn thuê trọn gói 0924 04 03 88 (Ms. Bông) Email: Bong.4388@gmail.com

***Dịch vụ SPSS- AMOS- SmartPLS***

Hotline, zalo: 086 978 6862.

Quét mã QR để kết bạn ZALO.Vui lòng kết bạn trước khi nhắn tin. Để có phản hồi nhanh nhất hãy gọi thẳng số điện thoại bên trên 24/7

0 nhận xét:

Đăng nhận xét