TOP 50 bài mới nhất

Tin mới: Chuẩn bị hỗ trợ kiểm tra đạo văn  turnitin

Nội dung trên website này là hoàn toàn miễn phí. Các bạn hoàn hoàn có thể copy- paste. Tuy nhiên để tránh sự lười biếng và khuyến khích sáng tạo nội dung cũng như việc phải tự làm bài khi viết luận văn, chúng tôi không cung cấp các  hình ảnh, bảng, biểu đồ tại trang web này

Để xem được các nội dung đầy đủ các bạn có thể chuyển đến trang Luận văn tham khảoHỗ Trợ Nghiên Cứu cung cấp. Tuy nhiên ở đây bạn không thể copy được nội dung các bài viết


Các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin-Chương 4: Kết quả

Read More

Các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin-Chương 3 (p4): Mô hình cấu trúc và biến điều tiết

 3.6. Kiểm tra mô hình cấu trúc Theo hướng dẫn của Hair và cộng sự (2016) thì các nội dung cần tiến hành phân tích khi kiểm tra mô hình cấ...
Read More

Giúp các bạn tự học SPSS thực chiến, hiệu quả

  Nên tự học SPSS hay đi học các khoá học? Rất nhiều luận văn các bạn cần phải phân tích dữ liệu bằng SPSS . Vì vậy câu hỏi trên khá nhiều n...
Read More

Các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin-Chương 3 (p3): Mẫu nghiên cứu và kiểm tra mô hình đo lường

 3.4. Mẫu nghiên cứu Tổng thể nghiên cứu Xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, tổng thể nghiên cứu của nghiên cứu này được xác định là các nhâ...
Read More

Các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin-Chương 3 (p2): Thang đo

 3.3. Thang đo các khái niệm nghiên cứu 3.3.1.  Giới thiệu Theo hình 3.2 (mô hình lý thuyết đề xuất), nghiên cứu cần xác định tha ng đo cá...
Read More