Tin mới: Chuẩn bị hỗ trợ kiểm tra đạo văn  turnitin

Nội dung trên website này là hoàn toàn miễn phí. Các bạn hoàn hoàn có thể copy- paste. Tuy nhiên để tránh sự lười biếng và khuyến khích sáng tạo nội dung cũng như việc phải tự làm bài khi viết luận văn, chúng tôi không cung cấp các  hình ảnh, bảng, biểu đồ tại trang web này

Để xem được các nội dung đầy đủ các bạn có thể chuyển đến trang Luận văn tham khảoHỗ Trợ Nghiên Cứu cung cấp. Tuy nhiên ở đây bạn không thể copy được nội dung các bài viết


Liên hệ

Quý vị có nhu cầu tìm hiểu thông tin hoặc được hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau

Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu

Email: dichvuspss@hotronghiencuu.com/ phantichso247@gmail.com
Website: www.hotronghiencuu.com
Phone/Zalo: 086 978 6862
Facebook: https://www.facebook.com/hotronghiencuu/
Chat ngay messenger tại: https://www.messenger.com/t/hotronghiencuuCác dịch vụ xử lý dữ liệu với SPSS

 • Thống kê mô tả: Tần suất, tỷ lệ %, phương sai, độ lệch chuẩn, bảng chéo...
 • Các kiểm định: Khi bình phương, One-way Anova, Two-way Anova, Independent sample T – test, Paired sample T- test
 • Các kiểm đinh phi tham số
 • Kiểm định độ tin cậy của thang đo Cronbach's Alpha
 • Kiểm định tương quan Pearson, Spearman,...
 • Phân tích thành phần chính Exploratory Factor Analysis (Khám phá nhân tố EFA)
 • Hồi quy đơn biến, đa biến
 • Hồi quy nhị phân Binary logistic: logit, probit
 • Kiểm tra khuyết tật mô hình
 • Phân cụm
 • Phân tích biệt số
 • Hồi quy thức bậc
 • Phân tích tác đống trung gian
 • Đánh giá vai trò biến điều tiết
 • Sửa dữ liệu cho kết quả như ý

Các dịch vụ xử lý dữ liệu với SMOS, Smart PLS

 • Phân tích nhân tố khẳng định CFA, kiểm định độ tin cậy, tính hội tụ, phân biệt của các thang đo
 • Tính toán độ phù hợp của mô hình: CFI, GFI, AGFI, TLI, Chi-square/df, AVE, CR, MSV,...
 • Đánh giá mực độ tác độn, khả năng dự báo: R2, f2, Q2, q2
 • Sửa dữ liệu cho kết quả như ý

0 nhận xét:

Đăng nhận xét