Tin mới: Chuẩn bị hỗ trợ kiểm tra đạo văn  turnitin

Nội dung trên website này là hoàn toàn miễn phí. Các bạn hoàn hoàn có thể copy- paste. Tuy nhiên để tránh sự lười biếng và khuyến khích sáng tạo nội dung cũng như việc phải tự làm bài khi viết luận văn, chúng tôi không cung cấp các  hình ảnh, bảng, biểu đồ tại trang web này

Để xem được các nội dung đầy đủ các bạn có thể chuyển đến trang Luận văn tham khảoHỗ Trợ Nghiên Cứu cung cấp. Tuy nhiên ở đây bạn không thể copy được nội dung các bài viết


Các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin-Chương 4: Kết quả


CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Giới thiệu

Dựa vào các nền tảng lý thuyết và thang đo các khái niệm nghiên cứu cũng như phương pháp nghiên cứu đã được xác định bên trên, chương này trình bày cách thức thu thập dữ liệu, các kết quả thống kê mô tả về dữ liệu thu thập và các kết quả phân tích dữ liệu theo kỹ thuật phân tích PLS_SEM.

4.2. Thu thập dữ liệu và thống kê mô tả

Quá trình thu thập dữ liệu trong nghiên cứu này được tiến hành vào tháng 11 năm 2019. Bảng câu hỏi khảo sát chủ yếu được thiết kế dưới dạng câu hỏi đóng, đo lường bằng thang đo cấp quãng, cụ thể là thang đo Likert 7 điểm dựa vào các thang đo gốc được kế thừa từ một số nghiên cứu trước (chương 3) (phụ lục 1). Nhằm đảm bảo việc chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt là thích hợp, tác giả đã nhờ nhờ 3 người làm công tác kế toán kiểm tra xem các từ ngữ đã được dùng rõ nghĩa và phù hợp với thuật ngữ tiếng Anh gốc hay chưa? Sau khi nhận được góp ý từ 3 đối tượng này, tác giả đã điều chỉnh một chút để có bảng câu hỏi khảo sát hoàn thiện. Với trên 250 bảng khảo sát bằng giấy được gửi đến các đối tượng khảo sát, tác giả thu về được 201 bảng khảo sát (tỷ lệ phản hồi 80,4%). Sau khi loại bỏ một số bảng khảo sát chưa trả lời đầy đủ các câu hỏi khảo sát, kích thước mẫu được sử dụng trong nghiên cứu này là 177. Các kết quả thu thập khảo sát từ 177 cá nhân đang công tác tại 114 doanh nghiệp (phụ lục 2). Các thông tin về mẫu nghiên cứu được giới thiệu trong bảng 4.1.

Mẫu nghiên cứu chủ yếu gồm những người trẻ tuổi, tỷ lệ người trẻ tuổi chiếm 85,88%. Những người tham gia phỏng vấn phần lớn là nữ (84.18%) và có trình độ cử nhân ngành kế toán là phổ biến nhất (55,37%). Số năm kinh nghiệm trung bình của người tham gia phỏng vấn trong việc sử dụng PMKT/ERP là 3,95 năm. Các số liệu thống kê này cho thấy, kết quả khảo sát của nghiên cứu là đạt độ tin cậy bởi đa số đã sử dụng PMKT/ERP được khoảng 4 năm và làm đúng công việc chuyên môn mà đối tượng khảo sát của nghiên cứu này hướng đến đó là kế toán.

Bảng 4.2 giới thiệu các số liệu thống kê mô tả của từng khái niệm nghiên cứu gồm kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng CNTT (PER), sự thỏa mãn của người sử dụng (SAT), sự ủng hộ của nhà quản trị cấp cao (TMS), truyền thông (CMN) và đào tạo (TR).

Các kết quả thống kê mô tả trình bày trong 4.2 cho thấy các nhân viên kế toán hiện nay đánh giá rằng việc sử dụng PMKT/ hệ thống ERP trong HTTTKT của doanh nghiệp họ đã hỗ trợ ở mức độ tương đối tốt cho việc thực hiện nhiệm vụ của họ (trung bình đạt 5.03/7 điểm). Nhân viên kế toán cũng được quyền tham gia và có sự hài lòng tương đối với quá trình ứng dụng PMKT/ ERP của doanh nghiệp (5.18/ 7 điểm).Những nhân viên kế toán trong mẫu nghiên cứu cho rằng quá trình ứng dụng PMKT/ ERP trong doanh nghiệp cũng nhận được sự ủng hộ tích cực từ nhà quản trị cấp cao và họ cũng được đào tạo tốt để sử dụng PMKT/ ERP mới.Cuối cùng, công tác truyền thông trong suốt quá trình ứng dụng và sử dụng PMKT/ ERP là chưa thực sự quá tốt (chỉ đạt 4.35/7 điểm).Tuy nhiên, biến “truyền thông” có độ lệch chuẩn cao nhất trong các biến (1.67), điều này chứng tỏ rằng ở một số doanh nghiệp thì công tác truyền thông được đánh giá tốt hơn nhiều so với các doanh nghiệp khác (mức độ biến thiên cao).

Phần tiếp theo: https://kholuanvan.hotronghiencuu.com/2022/09/ket-qua-ke-toan-cntt-16.html

Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu

Email: dichvuspss@hotronghiencuu.com / phantichso247@gmail.com
Phone 24/7: 086 978 6862 (Mr Hùng)
Viết luận văn thuê trọn gói 0924 04 03 88 (Ms. Bông) Email: Bong.4388@gmail.com

***Dịch vụ SPSS- AMOS- SmartPLS***

Hotline, zalo: 086 978 6862.

Quét mã QR để kết bạn ZALO.Vui lòng kết bạn trước khi nhắn tin. Để có phản hồi nhanh nhất hãy gọi thẳng số điện thoại bên trên 24/7

0 nhận xét:

Đăng nhận xét