Tin mới: Chuẩn bị hỗ trợ kiểm tra đạo văn  turnitin

Nội dung trên website này là hoàn toàn miễn phí. Các bạn hoàn hoàn có thể copy- paste. Tuy nhiên để tránh sự lười biếng và khuyến khích sáng tạo nội dung cũng như việc phải tự làm bài khi viết luận văn, chúng tôi không cung cấp các  hình ảnh, bảng, biểu đồ tại trang web này

Để xem được các nội dung đầy đủ các bạn có thể chuyển đến trang Luận văn tham khảoHỗ Trợ Nghiên Cứu cung cấp. Tuy nhiên ở đây bạn không thể copy được nội dung các bài viết


Các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin-Chương 4: Kết quả- phần 2


4.3. Kết quả kiểm tra mô hình đo lường

Từ kết quả kiểm tra mô hình đo lường trên phần mềm SmartPLS 3.2.7, các kết quả kiểm tra mô hình đo lường như sau.


4.3.1.  Đán giá tín ổn định nội bộ

Bảng 4.3 trình bày kết quả đánh giá tính ổn định nội bộ của từng khái niệm (kết quả phân tích mô hình đo lường lần 1) cho thấy tất cả các khái niệm trong mô hình nghiên cứu đều có độ tin cậy ở mức độ chấp nhận được bởi hệ số độ tin cậy tổng hợp của tất cả các khái niệm đều lớn hơn 0.7.

4.3.2. Đán  giá giá trị hội tụ

Kiểm tra mô hình đo lường lần 1

Phụ lục 3 trình bày hệ số nhân tố của từng biến quan sát của các biến tiềm ẩn của mô hình đo lường (lần 1). Kết quả cho thấy:

- Đối với biến tiềm ẩn CMN thì do biến quan sát CMN2 có hệ số nhân tố nhỏ là 0.231(bình phương của chỉ số outer loading 0.481) (nhỏ hơn ngưỡng chấp nhận 0.5) nên cần loại CMN2 khỏi thang đo CMN.

- Bên cạnh đó TMS6 trong thang đo của TMS 0.663 (thuộc ngưỡng từ 0.4 đến 0.7) vì vậy cần cân nhắc có nên loại TMS6 ra khỏi thang đo của TMS.

Do đó, phân tích giá trị hội tụ được thực hiện lại bằng cách loại CMN2 ra khỏi thang đo của CMN và TMS6 ra khỏi thang đo của TMS.

Bảng 4.3 bên trên trình bày giá trị AVE khi kiểm tra mô hình đo lường lần 1, kết quả cho thấy tất cả các biến tiểm đều có AVE > 0.5 tức đã thỏa mãn yêu cầu về giá trị hội tụ.

Kiểm tra mô n đo  ường lần 2

Phụ lục 4 trình bày hệ số nhân tố của từng biến quan sát của các biến tiềm ẩn của mô hình đo lường (lần 2). Kết quả cho thấy, mặc dù biến TMS7 của thang đo TMS có hệ số outer loading là 0.652 nhưng độ tin cậy tổng hợp AVE của TMS là 0.521 > 0.5. Kết hợp với việc xem xét giá trị nội dung của thang đo TMS, tác giả quyết định giữ biến TMS7 trong thang đo của TMS. Tương tự như vậy, biến CMN1 có hệ số outer loading là 0.453 nhưng độ tin cậy tổng hợp của CMN là 0.646 > 0.5 và xem xét giá trị nội dung của CMN1 nên tác giả quyết định giữ lại biến CMN1 trong thang đo của CMN.

Bảng 4.4 trình bày các kết quả kiểm tra tính ổn định nội bộ và giá trị hội tụ của mô hình đo lường lần 2.

Bảng 4.4 cho thấy tất cả các khái niệm trong mô hình đo lường điều chỉnh đều đạt tính ổn định nội bộ và hệ số tải nhân tố của tất cả các biến quan sát đều có ý nghĩa thống kê ở mức 0.1%. Đồng thời giá trị hội tụ của các biến quan sát của từng biến tiềm ẩn cũng đạt được.

4.3.3.  Đán giá giá trị phân biệt

Kết quả kiểm tra chỉ số HTMT cho mô hình đo lường điều chỉnh được trình bày tại bảng 4.5, các kết quả kiểm tra tiêu chí Fornell-Larcker và hệ số nhân tố chéo (cross loadings) được trình bày tại phụ lục 5 và phụ lục 6.

Bảng 4.5 cho thấy tất cả các khái niệm đều có chỉ số HTMT nhỏ hơn 0.9.Phụ lục 5 cho thấy chỉ số ở đường chéo của bảng Fornell-Larcker lớn hơn hẳn ở các khái niệm khác. Đồng thời, phụ lục 6 thể hiện rằng tất cả các biến quan sát đều có hệ số nhân tố cao hơn hẳn ở khái niệm mà nó đo lường so với các khái niệm khác. Như vậy, dựa vào 3 tiêu chí đo lường giá trị phân biệt của các khái niệm nghiên cứu cho thấy tất cả các khái niệm trong mô hình đo lường điều chỉnh đều đạt được giá trị phân biệt.

Phần tiếp theo: https://kholuanvan.hotronghiencuu.com/2022/09/ket-qua-ke-toan-cntt-17.html


Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu

Email: dichvuspss@hotronghiencuu.com / phantichso247@gmail.com
Phone 24/7: 086 978 6862 (Mr Hùng)
Viết luận văn thuê trọn gói 0924 04 03 88 (Ms. Bông) Email: Bong.4388@gmail.com

***Dịch vụ SPSS- AMOS- SmartPLS***

Hotline, zalo: 086 978 6862.

Quét mã QR để kết bạn ZALO.Vui lòng kết bạn trước khi nhắn tin. Để có phản hồi nhanh nhất hãy gọi thẳng số điện thoại bên trên 24/7

0 nhận xét:

Đăng nhận xét