Tin mới: Chuẩn bị hỗ trợ kiểm tra đạo văn  turnitin

Nội dung trên website này là hoàn toàn miễn phí. Các bạn hoàn hoàn có thể copy- paste. Tuy nhiên để tránh sự lười biếng và khuyến khích sáng tạo nội dung cũng như việc phải tự làm bài khi viết luận văn, chúng tôi không cung cấp các  hình ảnh, bảng, biểu đồ tại trang web này

Để xem được các nội dung đầy đủ các bạn có thể chuyển đến trang Luận văn tham khảoHỗ Trợ Nghiên Cứu cung cấp. Tuy nhiên ở đây bạn không thể copy được nội dung các bài viết


Các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin-Chương 3

  CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

3.1. Giới thiệu

Nhằm đạt được các mục tiêu nghiên cứu đề ra, chương này trình bày phương pháp nghiên cứu áp dụng trong nghiên cứu này.Kế thừa các khái niệm, giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu đã được trình bày tại chương 2, phần đầu tiên trong chương này giới thiệu về thang đo của từng khái niệm nghiên cứu được lựa chọn sử dụng. Tiếp theo, luận văn trình bày về quy trình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu được áp dụng trong nghiên cứu này.

3.2. Quy trình nghiên cứu

Do mô hình nghiên cứu của nghiên cứu này là khá phức tạp, vì vậy, để đạt được các mục tiêu nghiên cứu, nghiên cứu này áp dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu là mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). SEM bao gồm nhiều loại nhưng được sử dụng phổ biến là hai loại: CB_SEM (certainly covariance-based SEM) và PLS_SEM (partial least squares SEM) (Hair và cộng sự, 2016). CB_SEM chủ yếu được sử dụng để xác nhận hay từ chối một lý thuyết tức là một tập hợp các mối quan hệ có hệ thống giữa nhiều biến có thể kiểm tra bằng thực nghiệm. Nó thực hiện điều này bằng cách xác định cách thức một mô hình lý thuyết được đề xuất có thể ước tính ma trận hiệp phương sai (covariance matrix) cho một tập hợp dữ liệu mẫu. Ngược lại, PLS – SEM (được gọi là mô hình đường dẫn PLS - PLS path modeling) được sử dụng chủ yếu để phát triển lý thuyết trong nghiên cứu khám phá (exploratory research). Nó thực hiện điều này bằng cách tập trung giải thích sự khác biệt trong các biến phụ thuộc khi kiểm định mô hình (Hair và cộng sự, 2016).Thủ tục ước tính trong PLS_SEM là dựa trên phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu thông thường (ordinary least squares - OLS), ngược lại CB_SEM dựa trên thủ tục ước tính khả năng tối đa (maximum likelihood - ML) (Hair và cộng sự, 2016). Như chương 1 đã giới thiệu, nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu là PLS_ SEM do mục tiêu của nghiên cứu là kiểm định giả thuyết để dự báo cấu trúc nào quan trọng trong việc tác động đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng CNTT.

Do áp dụng kỹ thuật phân tích dữ liệu là PLS_SEM nên quy trình nghiên cứu được áp dụng theo đề xuất của Hair và cộng sự (2016) theo hình 3.1 bên dưới.

Theo đề xuất của Hair và cộng sự (2016) thì quy trình nghiên cứu nên bắt đầu bằng việc tổng quát các nghiên cứu liên quan và các lý thuyết nền liên quan đến chủ đề nghiên cứu cũng như các lý thuyết về đo lường các khái niệm nghiên cứu. Sau giai đoạn này, một mô hình cấu trúc và một mô hình đo lường được xác định. Tiếp theo, nhà nghiên cứu sẽ tiến hành thu thập dữ liệu và thực hiện kiểm tra mô hình đo lường. Phân tích mô hình đo lường nhằm kiểm tra độ tin cậy và giá trị của thang đo. Sau khi thang đo của các khái niệm nghiên cứu đã được đánh giá về độ tin cậy và đạt được các giá trị, giai đoạn phân tích PLS_SEM chính thức được thực hiện tức là tiến hành phân tích mô hình cấu trúc để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. Dựa vào kết quả kiểm tra mô hình cấu trúc, các kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu được trình bày và đây chính là mục tiêu của nghiên cứu (Hair và cộng sự, 2016). Do nghiên cứu này chấp nhận quy trình nghiên cứu do Hair và cộng sự (2016) nên tác giả đã thực hiện các bước nghiên cứu theo quy trình tại hình 3.1.

Phần tiếp theo: https://kholuanvan.hotronghiencuu.com/2022/09/ket-qua-ke-toan-cntt-11.html

Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu

Email: dichvuspss@hotronghiencuu.com / phantichso247@gmail.com
Phone 24/7: 086 978 6862 (Mr Hùng)
Viết luận văn thuê trọn gói 0924 04 03 88 (Ms. Bông) Email: Bong.4388@gmail.com

***Dịch vụ SPSS- AMOS- SmartPLS***

Hotline, zalo: 086 978 6862.

Quét mã QR để kết bạn ZALO.Vui lòng kết bạn trước khi nhắn tin. Để có phản hồi nhanh nhất hãy gọi thẳng số điện thoại bên trên 24/7

0 nhận xét:

Đăng nhận xét