Tin mới: Chuẩn bị hỗ trợ kiểm tra đạo văn  turnitin

Nội dung trên website này là hoàn toàn miễn phí. Các bạn hoàn hoàn có thể copy- paste. Tuy nhiên để tránh sự lười biếng và khuyến khích sáng tạo nội dung cũng như việc phải tự làm bài khi viết luận văn, chúng tôi không cung cấp các  hình ảnh, bảng, biểu đồ tại trang web này

Để xem được các nội dung đầy đủ các bạn có thể chuyển đến trang Luận văn tham khảoHỗ Trợ Nghiên Cứu cung cấp. Tuy nhiên ở đây bạn không thể copy được nội dung các bài viết


Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng mua trực tuyến hàng tiêu dùng trên thiết bị di động tại TPHCM- chương 5: Kết luận

 5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo

Do đây là lĩnh vực còn khá mới, nên có rất ít nghiên cứu trong và ngoài nước về đề tài TMDĐ, đặc biệt là về lòng trung thành. Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định. Tác giả tóm tắt một số hạn chế chính như sau:


- Nghiên cứu được tiến hành lấy mẫu khảo sát ở thành phố Hồ Chí Minh và chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện nên bị hạn chế về tính bao quát. Các nhà nghiên cứu khác có thể tiến hành thực hiện mở rộng phạm vi nghiên cứu để tăng cường tính bao quát.

- Do nghiên cứu bị giới hạn về thời gian và điều kiện, nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu sâu vào tác động của chất lượng dịch vụ và chất lượng mối quan hệ tới lòng trung thành của khách hàng. Các nghiên cứu trong tương lai có thể xem xét thêm tác động của các khía cạnh khác như giá trị cảm nhận, thói quen,… Giúp cho nghiên cứu phù hợp với bối cảnh và mục tiêu được đặt ra cho từng trường hợp cụ thể.

- Trong nghiên cứu, nhóm tác giả chưa tìm được mối liên hệ giữa nhân tố khả năng đáp ứng và sự thỏa mãn. Điều này có thể lí giải do thị trường TMDĐ trong nước vẫn đang ở trong giai đoạn sơ khởi. Số lượng giao dịch chưa nhiều dẫn đến việc đổi trả và bảo hành ít khi xảy ra. Vì vậy, khách hàng khó có thể nhận định và đánh giá đúng tầm quan trọng nhân tố khả năng đáp ứng của các nhà cung cấp. Trong tương lai, khi TMDĐ ngày càng phát triển, số lượng giao dịch diễn ra thường xuyên hơn. Các nhà nghiên cứu có thể tiến hành thêm các nghiên cứu chuyên sâu hơn để có sự nhìn nhận rõ hơn về nhân tố khả năng đáp ứng.

Tóm tắt chương 5

Nội dung chương 5 kết luận các kết quả nghiên cứu đã được ở chương 4. Mô hình nghiên cứu đã tác giả đã thành công khi chứng minh được sự tác động tích cực trực tiếp của nhân tố sự gắn kết, sự tin tưởng và sự thỏa mãn đến lòng trung thành của khách hàng. Bên cạnh đó, các nhân tố sự hiệu quả, sự thực hiện và liên lạc tác động gián tiếp đến lòng trung thành của khách hàng thông qua các nhân tố trung gian. Tuy nhiên nghiên cứu chưa tìm được bằng chứng về sự tác động của khả năng đáp ứng đến sự thỏa mãn.

Dựa trên các kết quả nghiên cứu, tác giả tiến hành kiến nghị và đề xuất hàm ý quản trị bao gồm nâng cao sự gắn kết, nâng cao sự tin tưởng, nâng cao sự thỏa mãn và chất lượng dịch vụ.

Tuy nghiên cứu thành công nhưng vẫn còn hạn chế về một số mặt. Mẫu khảo sát được lấy ở thành phố Hồ Chí Minh và chọn theo phương pháp thuận tiện. Các nhà nghiên cứu có thể tiến hành thực hiện nghiên cứu ở các địa điểm khác để tăng cường tính bao quát của nghiên cứu. Bên cạnh đó, nghiên cứu chưa tìm được bằng chứng về sự tác động của nhân tố khả năng đáp ứng đến sự thỏa mãn. Trong tương lai, khi TMDĐ phát triển hơn, các nhà nghiên cứu có thể tiến hành thêm các nghiên cứu chuyên sâu hơn để có sự nhìn nhận rõ hơn về tác động của khả năng đáp ứng đến sự thỏa mãn của khách hàng.

KẾT LUẬN

Nhận thấy hiện nay có rất ít nghiên cứu về TMDĐ, đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu về lòng trung thành của người tiêu dùng mua trực tuyến trong bối cảnh TMDĐ nên tác giả đã tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu về các nhân tố tác động đến lòng trung thành của khách hàng khi mua trực tuyến trên hàng tiêu dùng trên thiết bị di động tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi tổng hợp các lý thuyết và mô hình nghiên cứu liên quan, tác giả đã kế thừa mô hình của hai tác giả Lee và Wong và cải thiện mô hình bằng cách thay thế các mô hình thang đo chất lượng dịch vụ điện tử E-S-QUAL trong nghiên cứu bằng mô hình thang đo chất lượng dịch vụ di động M-S-QUAL của tác giả Huang và cộng sự. Việc thay thế mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ giúp cho mô hình nghiên cứu của tác giả cập nhật các thành tựu mới trong nghiên cứu và làm cho mô hình mới phù hợp với bối cảnh TMDĐ. Vì với sự phát triển nhanh chóng và đa dạng của TMDĐ, người tiêu dùng ngày càng có nhiều nhu cầu và đòi hỏi hơn ở các nhà cung cấp dịch vụ di động. Và theo nghiên cứu của Huang và cộng sự thì đã có một sự dịch chuyển về mức độ quan trọng của các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ của nhà bán lẻ.

Qua hai bước nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, mô hình nghiên cứu đã thành công trong việc chứng minh sự tác động của các nhân tố đến lòng trung thành của khách hàng khi mua trực tuyến trên thiết bị di động. Trong đó, nhân tố sự gắn kết, sự thỏa mãn và sự tin tưởng tác động trực tiếp cùng chiều đến lòng trung thành. Và nhân tố sự hiệu quả, sự thực hiện và liên lạc tác động gián tiếp cùng chiều đến lòng trung thành thông qua các nhân tố trung gian.

Đề tài đã góp phần hoàn thiện nghiên cứu về các nhân tố tác động đến lòng trung thành trong bối cảnh TMDĐ và là cơ sở để thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu nhằm giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về TMDĐ. Các nhà quản trị doanh nghiệp có thể dựa trên các kết quả nghiên cứu và hàm ý quản trị được đề xuất để thực hiện các chiến lược nhằm cải thiện lòng trung thành của khách hàng. Qua đó giúp gia tăng doanh thu và phát triển doanh nghiệp ngày càng vững mạnh

Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu

Email: dichvuspss@hotronghiencuu.com / phantichso247@gmail.com
Phone 24/7: 086 978 6862 (Mr Hùng)
Viết luận văn thuê trọn gói 0924 04 03 88 (Ms. Bông) Email: Bong.4388@gmail.com

***Dịch vụ SPSS- AMOS- SmartPLS***

Hotline, zalo: 086 978 6862.

Quét mã QR để kết bạn ZALO.Vui lòng kết bạn trước khi nhắn tin. Để có phản hồi nhanh nhất hãy gọi thẳng số điện thoại bên trên 24/7

0 nhận xét:

Đăng nhận xét