Tin mới: Chuẩn bị hỗ trợ kiểm tra đạo văn  turnitin

Nội dung trên website này là hoàn toàn miễn phí. Các bạn hoàn hoàn có thể copy- paste. Tuy nhiên để tránh sự lười biếng và khuyến khích sáng tạo nội dung cũng như việc phải tự làm bài khi viết luận văn, chúng tôi không cung cấp các  hình ảnh, bảng, biểu đồ tại trang web này

Để xem được các nội dung đầy đủ các bạn có thể chuyển đến trang Luận văn tham khảoHỗ Trợ Nghiên Cứu cung cấp. Tuy nhiên ở đây bạn không thể copy được nội dung các bài viết


Luận văn 1

Hiển thị các bài đăng có nhãn Luận văn 1. Hiển thị tất cả bài đăng

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách trực tuyến- chương 5: Thảo luận kết quả- phần 2

5.4. Một số kiến nghị cho các doanh nghiệp kinh doanh sách trực tuyến Kết quả nghiên cứu ở chương 4 đã cho thấy thứ tự mức độ quan trọng của...
Read More

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách trực tuyến- chương 5: Thảo luận kết quả- phần 1

 CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIẾN NGHỊ Giới thiệu Chương 4 đã phân tích các kết quả nghiên cứu đạt được. Chương 5 này sẽ trình...
Read More

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách trực tuyến- chương 4: Kết quả (Phần 2)

  4.4. Phân tích hồi quy bội MLR (Multiple Linear Regression) 4.4.1. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến Bước đầu tiên khi tiến hành ph...
Read More

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách trực tuyến- chương 4: Kết quả (Phần 1)

Chương 4: Kết quả Giới thiệu Chương 3 đã trình bày phương pháp nghiên cứu. Mục đích của chương 4 này sẽ trình bày các kết quả thu được thông...
Read More

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách trực tuyến- chương 3: Phương pháp nghiên cứu (Phần 2)

 3.3. Nghiên cứu định lượng 3.3.1. Thiết kế mẫu nghiên cứu Nghiên cứu này được thực hiện tại TP. HCM với phương pháp lấy mẫu thuận tiện, phi...
Read More

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách trực tuyến- chương 3: Phương pháp nghiên cứu (Phần 1)

 Giới thiệu Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết và đề xuất một mô hình nghiên cứu. Chương 3 này sẽ trình bày chi tiết hơn về quy trình ngh...
Read More

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách trực tuyến- chương 2: Mô hình đề xuất (phần 4)

 2.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất Trên cơ sở các lý thuyết TPR, TPB, TAM và để nghiên cứu ý định mua sách trực tuyến của người tiêu dùng TP. ...
Read More

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua sách trực tuyến- chương 2: Một số nghiên cứu trước có liên quan (phần 3)

  2.4. Một số nghiên cứu trước có liên quan 2.4.1. Nghiên cứu hành vi mua hàng trực tuyến của người tiêu dùng của Liu Xiao (2004) Liu Xiao (...
Read More