Tin mới: Chuẩn bị hỗ trợ kiểm tra đạo văn  turnitin

Nội dung trên website này là hoàn toàn miễn phí. Các bạn hoàn hoàn có thể copy- paste. Tuy nhiên để tránh sự lười biếng và khuyến khích sáng tạo nội dung cũng như việc phải tự làm bài khi viết luận văn, chúng tôi không cung cấp các  hình ảnh, bảng, biểu đồ tại trang web này

Để xem được các nội dung đầy đủ các bạn có thể chuyển đến trang Luận văn tham khảoHỗ Trợ Nghiên Cứu cung cấp. Tuy nhiên ở đây bạn không thể copy được nội dung các bài viết


Các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin-Chương 1- phần 2

 1.2. Các nghiên cứu trong nướcThông qua việc tìm kiếm các nghiên cứu về kết quả công việc cá nhân trong môi trường ứng dụng CNTT trên thư viện của trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả đã sử dụng các từ khóa để tìm kiếm tài liệu bao gồm “phần mềm kế toán”, “ERP/ hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp”, “công nghệ thông tin”, “kết quả công việc”, “kết quả công việc cá nhân” tác giả nhận thấy hiện tại không có nhiều nghiên cứu về kết quả công việc cá nhân trong lĩnh vực kế toán/ kiểm toán nhưng đã có nhiều nghiên cứu nghiên cứu về các vấn đề xoay quanh việc ứng dụng thành công CNTT trong HTTTKT.

Tác giả tìm thấy một số nghiên cứu đã kiểm tra những yếu tố tác động đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán tại doanh nghiệp vừa và nhỏ (Hồ Ngọc Thanh Tâm, 2017; Nguyễn Ngọc Hoàng Khiêm, 2018; Nguyễn Thị Thanh Hoa, 2017; Hoàng Thị Thuỳ Trang, 2016; Võ Thị Ngọc Ánh, 2016); nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng phần mềm kế toán với hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp (Bùi Quang Hùng, 2019); nghiên cứu về tính kiểm soát của phần mềm kế toán tại doanh nghiệp vừa và nhỏ (Lương Đức Thuận và Nguyễn Quốc Trung, 2015); các nghiên cứu có liên quan đến sự thoả mãn công việc (Nguyễn Thanh Tuấn, 2019; Lê Văn Quân, 2016; Trần Phi Hùng, 2017; Mai Thị Ngọc Hương, 2019; Nguyễn Lê Việt Nhân, 2018; Nguyễn Lê Duyên, 2015…) và các nghiên cứu liên quan đến kết quả công việc (Phạm Thị Quyên, 2017; Nguyễn Thị Thanh Định, 2017; Trần Ngọc Công, 2019; Phan Quốc Tấn, 2018;Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2019; Hoàng Yến, 2019; Nguyễn Trung Phương, 2017; Nguyễn Thị Hương Giang, 2018; Phạm Trà Lam, 2018…).

Mặc dù nghiên cứu này tìm hiểu chủ đề kết quả công việc của cá nhân trong môi trường ứng dụng CNTT nhưng tác giả sẽ trình bày sơ lược những nghiên cứu có liên quan đến PMKT/ ERP để thấy rằng công nghệ thông tin đang rất được các doanh nghiệp quan tâm đặc biệt trong lĩnh vực kế toán, đồng thời thông qua các nghiên cứu này cho thấy các yếu tố được quan tâm khi ứng dụng PMKT/ERP vào thực tế doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

- Nghiên cứu củaHồ Ngọc Thanh Tâm ( 2017 ) đề cập đến ba yếu tố : “hiệu quả mong đợi, những ảnh hưởng của xã hội và nỗ lực mong đợi” hay theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Hoa ( 2017) để cập đến sáu yếu tố : “yêu cầu của người sử dụng, chi phí sử dụng phần mềm, điều kiện hỗ trợ, tính năng của phần mềm, nhà cung cấp phần mềm vàảnh hưởng xã hội”, còn theo nghiên cứu của Hoàng Thị Thuỳ Trang

(2016) thì đề cập đến bảy yếu tố : “hiệu quả mong đợi, ảnh hưởng xã hội, tính dễ sử dụng, giá cả, thói quen sử dụng công nghệ, điều kiện hỗ trợ và động lực hưởng thụ”, hay theo nghiên cứu của Võ Thị Ngọc Ánh ( 2016) thì có năm yếu tố: “yêu cầu của người sử dụng, khả năng hỗ trợ của nhà cung cấp, tính năng của phần mềm, giá phí của phần mềm” tác động đến ý định sử dụng phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Nghiên cứu củaNguyễn Ngọc Hoàng Khiêm (2018) để cập đến năm yếu tố: “tính năng của phần mềm, độ tin cậy của nhà cung cấp, yêu cầu của người dùng, dịch vụ sau bán hàng và giá phí của phần mềm” tác động đến sự lựa chọn phần mềm tại các doanh nghiệp ở Đông Nam Bộ.

- Nghiên cứu của Lương Đức Thuận và Nguyễn Quốc Trung (2015) đề cập đến các vấn đề sau: “tính năng kiểm soát của PMKT giữa các loại PMKT là khác nhau, phần mềm ERP thì tính năng kiểm soát tốt hơn so với PMKT đóng gói và PMKT tự thiết kế”.

- Nghiên cứu của Bùi Quang Hùng (2019) đề cập đến các “mối quan hệ giữa chất lượng phần mềm kế toán với lợi ích kế toán, hoạt động kế toán quản trị, năng lực phản ứng và kết quả hoạt động của doanh nghiệp”

Đánh giá

Nhìn chung các nghiên cứu này nêu lên các yếu tố tác động đến việc sử dụng phần mềm kế toán đó là: hiệu quả mong đợi, nhữngảnh hưởng của xã hội và nỗ lực mong đợi, tính dễ sử dụng, giá cả, thói quen sử dụng công nghệ, điều kiện hỗ trợ và động lực hưởng thụ, yêu cầu của người sử dụng, khả năng hỗ trợ của nhà cung cấp, tính năng của phần mềm, giá phí của phần mềm. Còn một số nghiên cứu đề cập đến tính năng kiểm soát của phần mềm cũng như mối quan hệ giữa chất lượng phần mềm và lợi ích kế toán, kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tiếp theo, tác giả trình bày các nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài đang nghiên cứu đó là kết quả công việc của cá nhân trong môi trường ứng dụng CNTT. Các nghiên cứu liên quan đến kết quả công việc được trình bày một cách khái quát như sau:

- Nghiên cứu của Phạm Thị Quyên (2017) đề cập đến “mối quan hệ tích cực giữa hoạt động quản trị nguồn và sự cam kết cảm xúc, mối quan hệ tích cực giữa hoạt động quản trị nguồn và sự hài lòng trong công việc, mối quan hệ tích cực giữa cam kết cảm xúc và kết quả công việc, mối quan hệ tích cực sự hài lòng trong công việc và kết quả công việc”.

- Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Định (2017) đề cập “phong cách lãnh đạo tác động dương đến sự tham gia dự toán ngân sách, việc tham gia vào dự toán ngân sách có tác động tích cực đến kết quả làm việc”.

- Nghiên cứu của Trần Ngọc Công (2019) cho thấy: kết quả công việc và sự hài lòng trong công việc của nhân viên sẽ chịu tác động bởi năm đặc điểm tính cách (tính tận tâm, tính hòa đồng, tính hương ngoại, tính ổn định cảm xúc và sẵn sàng trải nghiệm), kết quả công việc cũng chịu tác động mạnh bởi sự hài lòng trong công việc của nhân viên.

- Nghiên cứu của Phan Quốc Tuấn (2018) cho thấy: kết quả công việc chịu tác động mạnh bởi năng lực tâm lý.

- Nghiên cứu của Nguyễn Thị Thanh Thảo (2019) cho thấy: sự hài lòng trong công việc sẽ chịu tác động bởi sự phụng sự công, kết quả công việc chịu tác động bởi sự cam kết với tổ chức.

- Nghiên cứu của Nguyễn Trung Phương (2017) cho thấy kết quả công việc của nhân viên chịu tác động bởi văn hóa doanh nghiệp thông qua năm yếu tố cụ thể: “sự

tham gia của nhân viên; lương, khen thưởng; sự giao tiếp giữa các thành viên; sự chăm sóc khách hàng; học hỏi và đổi mới”.

- Nghiên cứu của Phạm Trà Lam (2018) cho rằng “cảm nhận về tính hữu ích của hệ thống ERP, sự phù hợp giữa nhiệm vụ và công nghệ và sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên kế toán sử dụng hệ thống ERP lần lượt là các nhân tố có tác động theo thứ tự giảm dần đến cảm nhận kết quả công việc của nhân viên kế toán sử dụng hệ thống ERP”.

Nhận xét

Theo khảo lược của tác giả, phần lớn các nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và nghiên cứu về kết quả công việc hay nghiên cứu về sự thành công của HTTT tại Việt Nam đã được thực hiện tương đối nhiều và chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp định lượng. Một cách tổng quát, trong bối cảnh tại Việt Nam, các nghiên cứu về kết quả công việc cá nhân đặc biệt là nhân viên kế toán/ kiểm toán gắn trong môi trường ứng dụng CNTT chưa được thực hiện nhiều. Vì vậy, tác giả nhận thấy chủ đề nghiên cứu về kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng CNTT cần được nghiên cứu thêm để bổ sung các hiểu biết về chủ đề này – một yếu tố của sự thành công của HTTTKT.

1.3. Khe hổng nghiên cứu

Từ những phân tích và nhận địnhbên trên, tác giả nhận thấy rằng, các nghiên cứu trên thế giới về chủ đề kết quả công việc cá nhân trong môi trường ứng dụng CNTT đang tồn tại hai khe hổng nghiên cứu đó là: (i) có rất ít các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến kết quả công việc của cá nhân trong môi trường ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam, (ii) có rất ít các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng CNTT. Nhằm bổ sung các tri thức còn chưa đầy đủ về chủ đề kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng CNTT, tác giả lựa chọn thực hiện nghiên cứu về chủ đề này tại Việt Nam.

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương này trình bày lý do chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu, câu hỏi, phạm vi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu, kết cấu luận văn, tổng quan các nghiên cứu có liên quan trên thế giới và Việt Nam và khe hổng nghiên cứu. Từ việc khái quát các nghiên nước nước ngoài và trong nước về chủ đề kết quả công việc cá nhân trong môi trường ứng dụng CNTT, đề tài được thực hiện với mục tiêu tổng quát là kiểm tra một số yếu tố tác động trực tiếp và gián tiếp đến kết quả công việc của nhân viên kế toán trong môi trường ứng dụng CNTT và mục tiêu chi tiết là kiểm tra một số tác động gồm (i) sự thỏa mãn của người sử dụng HTTT kế toán (nhân viên kế toán) đến kết quả công việc của họ; (ii) sự ủng hộ của nhà quản trị cấp cao, sự truyền thông và việc đào tạo đến sự thỏa mãn của người sử dụng HTTT kế toán; (iii) loại phần mềm ứng dụng trong HTTTKT (ERP/ non – ERP) trong mối quan hệ giữa sự thỏa mãn của nhân viên kế toán đến kết quả công việc của nhân viên kế toán. Để đạt được các mục tiêu trên phương pháp nghiên cứu định lượng đã đựa lựa chọn để nghiên cứu vì nghiên cứu này nhằm kiểm định lý thuyết nền và kỹ thuật phân tích dữ liệu PLS_SEM.

Phần tiếp theo: https://kholuanvan.hotronghiencuu.com/2022/09/ket-qua-ke-toan-cntt-6.html

Trung tâm Hỗ trợ nghiên cứu

Email: dichvuspss@hotronghiencuu.com / phantichso247@gmail.com
Phone 24/7: 086 978 6862 (Mr Hùng)
Viết luận văn thuê trọn gói 0924 04 03 88 (Ms. Bông) Email: Bong.4388@gmail.com

***Dịch vụ SPSS- AMOS- SmartPLS***

Hotline, zalo: 086 978 6862.

Quét mã QR để kết bạn ZALO.Vui lòng kết bạn trước khi nhắn tin. Để có phản hồi nhanh nhất hãy gọi thẳng số điện thoại bên trên 24/7

0 nhận xét:

Đăng nhận xét